Захтев за израду библиографије цитираних радова
Звање (доцент и сл., истраживач сарадник и сл.)
Име, средње слово и презиме *
Институција *
Адреса институције
Број телефона
E-mail адреса *
Потребна цитираност за период од *
до *
Hirsch-index (h-index) према базама WoS и Scopus
Библиографија радова *
Други прилози:
Начин плаћања *
-ПИБ
-Матични број фирме
-Шифра делатности фирме
-ЈБКЈС
Напомена
Молимо Вас да укуцате код са слике *
Пошаљите захтев

Уколико сте попунили правилно захтев, добићете повратни мејл са обавештењем о прихваћеном захтеву.